Portal - M. Kraków
polski Czwartek - 6 maja 2021 Beniny, Filipa, Judyty      Uwaga! Strona działa poprawnie tylko w przeglądarce Mozilla Firefox
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chrzest

POCZĄTEK NOWEGO ŻYCIA

ISTOTNY OBRZĘD CHRZTU POLEGA NA ZANURZENIU KANDYDATA W WODZIE LUB POLANIU WODĄ JEGO GŁOWY Z RÓWNOCZESNYM WEZWANIEM TRÓJCY ŚWIĘTEJ, TO ZNACZY OJCA, SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. SKUTEK CHRZTU LUB ŁASKI CHRZCIELNEJ JEST BARDZO BOGATĄ RZECZYWISTOŚCIĄ. OBEJMUJE ONA: ODPUSZCZENIE GRZECHU PIERWORODNEGO I WSZYSTKICH GRZECHÓW OSOBISTYCH, NARODZENIE DO NOWEGO ŻYCIA, PRZEZ KTÓRE CZŁOWIEK STAJE SIĘ PRZYBRANYM SYNEM OJCA, CZŁONKIEM CHRYSTUSA, ŚWIĄTYNIĄ DUCHA ŚWIĘTEGO. PRZEZ FAKT PRZYJĘCIA TEGO SAKRAMENTU OCHRZCZONY JEST WŁĄCZONY W KOŚCIÓŁ, CIAŁO CHRYSTUSA, I STAJE SIĘ UCZESTNIKIEM KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSA. OD NAJDAWNIEJSZYCH CZASÓW CHRZEST JEST UDZIELANY DZIECIOM, PONIEWAŻ JEST ŁASKĄ I DAREM BOŻYM, KTÓRE NIE ZAKŁADAJĄ LUDZKICH ZASŁUG. WEJŚCIE W ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE DAJE DOSTĘP DO PRAWDZIWEJ WOLNOŚCI. JEŚLI CHODZI O DZIECI ZMARŁE BEZ CHRZTU, TO LITURGIA KOŚCIOŁA ZACHĘCA NAS DO UFNOŚCI W MIŁOSIERDZIE BOŻE I DO MODLITWY. W RAZIE KONIECZNOŚCI KAŻDA OSOBA MOŻE UDZIELIĆ CHRZTU, POD WARUNKIEM ŻE MA INTENCJĘ UCZYNIENIA TEGO, CO CZYNI KOŚCIÓŁ, I POLEJE WODĘ GŁOWĘ KANDYDATA, MÓWIĄC: "JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO".

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który:

o       gładzi grzechy,
o       daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca), 
o       czyni nas członkami Kościoła katolickiego,
o       daje udział w kapłaństwie Chrystusa.

 Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: "nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19-20).

 Chrzci się przez zanurzenie kandydata w wodzie lub przez polanie wodą jego głowy, wypowiadając przy tym słowa: "N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: "Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony" (Mk 16, 16). Powiedział też: "Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego" (J 3, 5).

Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, "charakter", który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim.

  W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje kandydata, mówiąc: "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

 


Przez Chrzest dokonuje się odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego Sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem Kapłaństwa Chrystusa.


Chrzest jest pierwszym (bez tego sakramentu nie mozna przyjąć pozostałych) i najważniejszym sakramentem, bo daje udział w życiu Bożym i mocą Ducha Świętego oczyszcza z wszelkich grzechów, także z grzechu pierworodnego. Ponadto Chrzest włącza nas do wspólnoty wierzących w Chrystusa, czyli do Kościoła.

  Rodzice dziecka

Przed Chrztem dziecka rodzice są zobowiązani do wysłuchania nauki przedchrzcielnej. Powinni również przystąpić do Sakramentu Pokuty, a podczas Mszy świętej chrzcielnej do Komunii świętej (dotyczy rodziców żyjących w Sakramencie Małżeństwa).

Po udzieleniu Chrztu, rodzice dziecka wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek zapoczątkowane na Chrzcie nowe życie rozwijać przez:

   • chrześcijańskie wychowanie w rodzinie,
   • nauczyć dziecko modlitwy,
   • posyłać na katechizację,
   • przygotować do Bierzmowania,
   • przygotować do uczestnictwa w Eucharystii.

Religijne życie w rodzinie to jest:

   • modlitwa,
   • życie sakramentalne rodziców i rodzeństwa (zwłaszcza chrześcijańskie święcenie niedzieli)
   • wzajemna miłość chrześcijańska będąca dla dziecka najlepszą szkołą wiary.

 

Rodzice chrzestni

Odnośnie wyboru rodziców chrzestnych obowiązują następujące przepisy kościelne, które należy uwzględnić przed podjęciem decyzji wyboru ojca i matki chrzestnej.

Rodzicami chrzestnymi mogą być:

 1. osoby religijne (wyznania katolickiego), bierzmowane, przystępujące do Sakramentów Świętych, a jeśli są małżonkami, żyjące w sakramentalnym związku małżeńskim,
 2. muszą odznaczać się wystarczającą dojrzałością do wypełnienia swoich obowiązków (skończony przynajmniej 16 rok życia).

Kościół stawia takie wymagania rodzicom chrzestnym, ponieważ podczas obrzędu Chrztu składają wyznanie wiary we własnym imieniu oraz przyjmują na siebie współodpowiedzialność za chrześcijańskie wychowanie dziecka, zwłaszcza w przypadku, gdy dziecko utraci jedno lub oboje rodziców.

Rodzice chrzestni maja również obowiązek uczestnictwa w nauce przedchrzcielnej. Prosimy rodziców chrzestnych będących spoza naszej parafii o przyniesienie od własnego Księdza Proboszcza zaświadczenia potwierdzającego możliwość pełnienia godności chrzestnego(ej).

Z okazji Chrztu dziecka chrzestni powinni przystąpić do Spowiedzi i Komunii świętej. W przyszłości rodzice chrzestni powinni uczestniczyć w ważniejszych wydarzeniach jego życia (I Komunia święta, Ślub).

W naszej parafii Sakrament Chrztu świętego jest udzielany 

Sakrament Chrztu Świętego ustanowił Jezus Chrystus, a jego sprawowanie powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy nakazał Apostołom: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego." (Mt 28,19).

 

Interaktywna Polska
Webmaster: Kancelaria Webmaster