Portal - M. Kraków
polski Poniedziałek - 22 października 2018 Halki, Filipa, Przybysława      Uwaga! Strona działa poprawnie tylko w przeglądarce Mozilla Firefox
Strona główna / Sakramenty / Bierzmowanie
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAKRAMENT DOJRZAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
SYMBOLIKA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
MODLITWA O SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO


BIERZMOWANIE PODOBNIE JAK CHRZEST WYCISKA W DUSZY CHRZEŚCIJANINA DUCHOWE ZNAMIĘ, CZYLI NIEZATARTY CHARAKTER. DLATEGO TEN SAKRAMENT MOŻNA PRZYJĄĆ TYLKO RAZ W ŻYCIU. SAKRAMENT BIERZMOWANIA MOŻE I POWINIEN PRZYJĄĆ KAŻDY OCHRZCZONY. ABY GODNIE PRZYJĄĆ SAKRAMENT, NALEŻY BYĆ W STANIE ŁASKI UŚWIĘCAJĄCEJ, ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANYM I ZDOLNYM DO ŚWIADOMEGO ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH. ISTOTNYM OBRZĘDEM BIERZMOWANIA JEST NAMASZCZENIE KRZYŻMEM ŚWIĘTYM CZOŁA OCHRZCZONEGO WRAZ Z WŁOŻENIEM RĘKI PRZEZ SZAFARZA (BISKUPA) I SŁOWAMI: "PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO". ZANIEDBANIE PRZYJĘCIA TEGO SAKRAMENTU JEST WIELKĄ STRATĄ, UTRATĄ ROZWOJU DO PEŁNI, JAKĄ ZAMIERZYŁ DLA NAS BÓG.

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar.

Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie. Są to:

 • namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego, 
 • nałożenie ręki biskupa na jego głowę, 
 • słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.

Skutki bierzmowania są następujące:

 • udoskonala łaskę chrztu,
 • głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym,
 • ściślej jednoczy nas z Chrystusem,
 • pomnaża w nas dary Ducha Świętego,
 • udoskonala naszą więź z Kościołem,
 • umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.

Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie może być powtarzane ze względu na niezatarty charakter czyli znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina.

W wyniku odnowy liturgicznej, obecne obrzędy sakramentu bierzmowania są następujące:

 • przedstawienie kandydatów biskupowi,
 • przemówienie biskupa do kandydatów, uwzględniające wszystkich wiernych obecnych,
 • odnowienie przyrzeczeń chrzestnych,
 • modlitwa biskupa o dary Ducha Świętego, z wyciągniętymi rękami nad kandydatami,
 • udzielenie sakramentu bierzmowania każdemu kandydatowi z osobna,
 • modlitwa powszechna,
 • błogosławieństwo końcowe.
Interaktywna Polska
Webmaster: Kancelaria Webmaster