Portal - M. Kraków
polski Poniedziałek - 22 października 2018 Halki, Filipa, Przybysława      Uwaga! Strona działa poprawnie tylko w przeglądarce Mozilla Firefox
Strona główna / Sakramenty / Sakrament pokuty
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WARUNKI DOBREJ SPOWIEDZI
SAKRAMENT POJEDNANIA

KAŻDY GRZECH ODDALA CZŁOWIEKA OD BOGA, ZRYWA WIĘŹ NAWIĄZANĄ W SAKRAMENCIE CHRZTU ŚWIĘTEGO, NIE POZWALA W PEŁNI KORZYSTAĆ Z BOŻEJ ŁASKI. W SAKRAMENCIE POJEDNANIA BÓG ZA POŚREDNICTWEM KOŚCIOŁA, KTÓREGO PRZEDSTAWICIELEM JEST KAPŁAN, PRZEBACZA NAM POPEŁNIONE GRZECHY, DAROWUJE, PRZYNAJMNIEJ CZĘŚCIOWO KARĘ ZA GRZECHY ORAZ NA NOWO OBDAROWUJE ŁASKĄ I UMOCNIENIEM.

Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).

Warunki dobrej spowiedzi:

1. Rachunek sumienia - przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi. 

2. Żal za grzechy - boleść duszy z powodu zranienia Boga - Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu. 

3. Postanowienie poprawy - postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła. 

4. Szczera spowiedź - wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem (Boga nigdy nie okłamię). 

5. Zadośćuczynienie - wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miarę możliwości) wyrządzonych przez grzech.

Interaktywna Polska
Webmaster: Kancelaria Webmaster